ឆ្កែ​រពឹស​ដាស់​ជ្រូក​កំពុង​ដេក លទ្ធផល​ត្រូវ​ជ្រូក​…(វីដេអូ) – CEN