ជួយ​ស៊ែរ​ឲ្យ​គាត់​បាន​ដឹងផង​! ឱកាស​ការងារ​ដ៏​ល្អ​របស់​ប្អូនស្រី​ម្នាក់ បានមក​ដល់​ហើយ តែ​បែរជា​… – CEN