ទៀតហើយ​! ជើងហោះហើរ​១​ថ្មី​ទៀត​របស់ Lion Air ជួប​គ្រោះថ្នាក់​ទាំងយប់ អំឡុងពេល​រៀប​ហោះហើរ បណ្តាល​ឲ្យ​ខ្ទេច​១​ដុំ​ស្លាប​ខាងឆ្វេង​ – CEN