ជោគវាសនា​របស់ប្អូន​ស្រី ស្រ៊ន បញ្ញា យ៉ាង​ម៉េច​ហើយ ខណៈ​ដែល​ខាង​ក្រុមហ៊ុន​បង្ហោះ​សារ​ប្រកាស​ជា​ថ្មីថា… – CEN