សត្វក្តាន់ស្នែងធំច្រើនពាន់ក្បាល ធ្វើដំណើររាប់រយគីឡូម៉ែត្រកាត់វាលទឹកកកនៅប្រទេសកាណាដា – CEN