ឈាមជ្រូក​មាន​ប្រយោជន៍​ចំពោះ​សុខភាព តែម​នុស្ស​៣​ក្រុម​នេះ មិនគួរ​ទទួលទាន​ – CEN