«​តើ​ម៉ាក់​អូន​នៅឯណា​?» ឃើញ​រូបភាព​ទាំងនេះ និង​អាន​ហើយ​ស្រក់​ទឹកភ្នែក​! ដោយសារ​ស្នាដៃ​គ្រូពេទ្យ​… – CEN