អស្ចារ្យ​ណាស់​! ក្មេងប្រុស​ខ្មែរ​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់​ដែល​អាចនិយាយបាន​ច្រើន​ភាសាយ៉ាងល្អ ឥឡូវនេះ បុរស​សិង្ហ​បុរី​ម្នាក់​​​ប្រកាស​ស្វែងរក​ហើយ ដើម្បី​…​(វីដេអូ) – CEN