សហ​មេធាវី​លោក កឹម សុខា បញ្ជាក់ថា ការដោះលែង ឬ​មិន​ដោះលែង​លោក កឹម សុខា គឺជា​សិទ្ធិ​សម្រេច​របស់​តុលាការ – CEN