សង្វេកណាស់! ​មាន​ប្អូនស្រី​តែ​ម្នាក់​ហ្នឹង​គត់​គ្រាន់​ជាទី​ពឹង ខណៈ​បងប្រុសៗ​សុទ្ធតែ​ពុំ​គ្រប់លក្ខណៈ ឥឡូវនេះ​អូន​ទៅ​ចោល​បងៗ​ហើយ តើ​បាន​អ្នកណា​… – CEN