កាំកុងត្រូល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ សម្ភោ​ធ​អាគារ​មន្ទីរពិសោធន៍រ​ក​សារធាតុ​គីមី លើ​ចំណីអាហារ ដើម្បី​ជួយ​ការពារ​សុខភាព​ពលរដ្ឋ​ – CEN