បន្ទាយ​កណ្តាល​ទឹក​ដែល​សង់​ការពារ​ចក្រភព​អង់គ្លេស ពី​អធិរាជ ណាប៉ូឡេអុង ដាក់​ដេញថ្លៃ​ត្រឹម​ជាង​កន្លះ​លាន​ដុល្លារ​ – CEN