​បុរស​ម្នាក់ លួច​ធ្វើ​អត្តឃាត​ចងក​សម្លាប់ខ្លួន ហើយ​សមត្ថកិច្ច​រក​កាំភ្លើង​៣​ដើម​ក្នុង​បន្ទប់​ – CEN