ហួសចិត្ត​ណាស់​! កណ្តាលវាល​សុទ្ធតែ​ភ្នែក​ភ្ញៀវទេសចរ តែ​ស្រី​ស្រស់​ម្នាក់នេះ​ព្រោះតែ​ដើម្បី​លុយ ហ៊ាន​បញ្ចេញ​កេរ្តិ៍​ម៉ែ​ចែក​ឲ្យ​ឥត​ខ្វល់​ លើស្ពានថ្មីនៅ… – CEN