ជនសង្ស័យ​ចំនួន​១១​នាក់ ពាក់ព័ន្ធ លួច ប្រើប្រាស់​សារធាតុ​ញៀន និង​កាន់កាប់​អាវុធ​ដោយ​ខុសច្បាប់ ត្រូវ​បញ្ជូន​ទៅ​តុលាការ​ – CEN