មនុស្ស​៤​នាក់ ជា​អ្នក​ចាត់ការ​ទូទៅ ករណី​ជួល​ស្ត្រី​ខ្មែរ​ពពោះ​ជំនួស ត្រូវ​បញ្ជូន​ទៅ​តុលាការ​ – CEN