ពុំ​ជឿ​រឿង​ឆ្នោត បុរស​ម្នាក់ ត្រូវបាន​មិត្តភក្តិ​ឲ្យ​ឆ្នោត​កោស​មួយសន្លឹក ធ្វើ​ជា​កោស​រួច ក៏​បោះ​ទុក​ទៅក្នុង​បា​ឡូ ពុំ​នឹកស្មានថា វា​មាន​តម្លៃ​ដល់​ទៅ ១​លាន​ដុល្លារ​ – CEN