​គណៈកម្មាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍​រដ្ឋសភា ប្រជុំ​កំណត់​ថ្ងៃ​បន្ត​សម័យប្រជុំ​រដ្ឋសភា លើក​ទី​១ នីតិកាល​ទី​៦ និង​របៀបវារៈ​សម័យ​ប្រជុំ​ – CEN