ប្រទាល​កន្ទុយក្រពើ​អាច​ព្យាបាល​ដំបៅ​ក្រពះ​បាន​ – CEN