ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល​៖ ផ្លូវជាតិ​លេខ​៤៨ គ្រោង​នឹង​បញ្ចប់​ជួសជុល​បឋម​នៅ​ពាក់ កណ្ដាល​ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៨ មុន​ពិធីបុណ្យ​សមុទ្រ​ – CEN