បងស្រី​ស្រស់ស្អាត​ដែល​បានប្រកាស​ជួយ​ឧ​ត្ថ​ម្ភ ខណៈ​ប្អូនប្រុស សា​លិ​ក ល្បី​ភ្លាមៗ ឥឡូវនេះ គាត់​បាន​ជួប​ប្អូន​ផ្ទាល់ និង​ជូន​ថវិកា​ចំនួន​….$ (​វីដេអូ​) – CEN