​ផ្លែ​ឈើ​ទាំង​នេះ​អាចជួយ អ្នក​មាន​បញ្ហា​ឈឺក្រពះ​បាន​ – CEN