​អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួង​យុត្តិធម៌ បញ្ជាក់ថា លោក​លោក​មេធាវី ហ៊ាង ឫទ្ធី ពិតជា​ពុំ​ទាន់​មាន​សមត្ថភាព ក្នុង​ការវិភាគ​រឿង​ – CEN