ប្រមុខ​ការទូត​កម្ពុជា សន្យា​ផ្តល់​ជំនួយ ដល់​សហគមន៍​វៀតណាម នៅ​បឹង​ទន្លា​សាប ដើម្បី​ពួកគេ​ឡើង​មក​រស់នៅ​លើ​គោក​បាន​ត្រឹមត្រូវ​ – CEN