អាណិត​ណាស់​! នារី​ម្នាក់​ជួប​បុរស​១​ក្រុម​អត់​ដឹង​​ចោរ​សោះ ធ្វើ​ពុត​ជា​ខូចខាត​ម៉ូតូ​ដោយសារ​រថយន្ត​នាង​បង្ក​នៅពេល​យប់ ដល់ពេល​នាង​ចុះ​ពិនិត្យ មានអី​…. – CEN