អគ្គស្នងការ​នគរបាល​ជាតិ និង FBI​របស់​អាមេរិក នឹង​ចុះ​អនុស្សរណៈ​លើ​គម្រោង ស៊ើបអង្កេត​រួមគ្នា ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ផ្សេងៗ​ – CEN