ទីតាំង​ផលិត​ស្ករត្នោត កែច្នៃ​ពី​ស្ករស នៅ​ស្រុក​បាទី​៤៨ ទីតាំង ត្រូវបាន​ផ្អាក​បញ្ឈប់​ការផលិត​ – CEN