លោក នួន ជា និង​លោក ខៀវ សំផន មេដឹកនាំ​ជាន់ខ្ពស់​ក្នុង​របប​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ ត្រូវ​កាត់ទោស​ឲ្យ​ជាប់គុក​អស់​មួយជីវិត​ – CEN