មិនគួរ​បរិភោគ​សាច់មាន់ ក្នុងពេល​កំពុង​ទទួល​ទាន​ទឹកដោះគោ​ – CEN