​បណ្តូល​ឈូក​សោះ​ក៏​អាច​ជួយ​បន្ថយ​សម្ពាធ​ឈាម​បានដែរ​! ចង់ដឹង​រូបមន្ត​ធ្វើ សូម​ចូល​អាន​ទាំងអស់គ្នា​ – CEN