ប៉ូលិស​អន្តរជាតិ​ត្រៀម​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​អ្នក​ជំនួស​កៅអី​អតីត​ប្រធាន​ប៉ូលិស​អន្តរជាតិ ដែល​ត្រូវបាន​…​ចាប់ខ្លួន​ – CEN