ប្តី​ប្រមឹក​ម្នាក់ ផឹកស៊ី​ស្រវឹង មកដល់​ផ្ទះ​ត្រូវ​ប្រពន្ធ​ស្តីបន្ទោស វាយ​ប្រពន្ធ​បាក់ក​ស្លាប់ ហើយ​ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន បញ្ជូនទៅ​តុលាការ – CEN