សារព័ត៌មាន​បរទេស​សរសេរ​អំពី សា​លិ​ក ក្រោម​ចំណងជើង​ថា​៖ អនាគត​បាន​បក់ដៃ​ហៅ​កុមារ​កម្ពុជា​ចេះ​និយាយ​ជាង​១០​ភាសា​(វីដេអូ) – CEN