ស្ថានភាព​និង​ឥទ្ធិពល​របស់​ព្យុះ​ទី​២៧​ឈ្មោះ​តូ​រ៉ា​ហ្ស៊ី (TORAJI) ​មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ពី​មធ្យម​ទៅ​ខ្លាំង និង​ខ្យល់​បក់បោក​ខ្លាំង ហើយ​តំបន់​សមុទ្រ​មាន​រលក​ខ្ពស់ៗ​ – CEN