ក្រុម​ការងារ​ថ្មី គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ចុះជួយ​ឃុំ​គំរូ ស្រុក​ថ្មពួក ត្រូវបាន​ប្រកាស​ទទួល​ស្គាល់​ – CEN