ដល់​ថ្នាក់​ហ្នឹង​ផង​! ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍​ប៉ូឡូញ ខ្ចី​សាច់ប្រាក់​ពី​អ្នកដំណើរ ដើម្បី​ជួសជុល​…​យន្តហោះ​! – CEN