ប៉ូលិស Bangkok ពីររូប​ត្រូវ​បណ្ដេញ ព្រោះ​ជំរិត​លុយ​ភ្ញៀវទេសចរ​បរទេស​ – CEN