ការ​អុំទូក​សាកល្បង​រដ្ឋបាល​រាជធានី ដើម្បី​ត្រៀម​ចូលរួម​ប្រកួត​ការប្រណាំង នៅ​ថ្ងៃ​ព្រះរាជ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​ – CEN