ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ “​លើកដៃ​បាំង​ថ្ងៃ​” ធ្លាយ​ចេញ​នាឡិកា​…​ធ្វើឲ្យ​លោក​ត្រូវ​ប្រឈមមុខ​ជាមួយ​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ​ប្រទេស​នេះ​ – CEN