ដើម្បី​ទទួលបាន​បរិស្ថាន​ស្អាត​គ្មាន​សម្លេង​រំខាន ប្រធាន​មន្ទីរ​សង្គមកិច្ច​បញ្ជា​ឲ្យ​អ្នក​លក់បាយ​ជាប់​របង​មណ្ឌល​កុមារកំព្រា ខេត្តតាកែវ​រើចេញ បញ្ចប់​នូវ​ក្តីសង្ឃឹម​របស់​គ្រួសារ​តូច​មួយ​ដែល​លក់​បាយ​លើ​ចញ្ចើមផ្លូវ​ – CEN