អតិថិជន​ស្រឡាំងកាំង ពេល​ឃើញ​ខ្លាឃ្មុំ​គេ​ដាក់តាំង​ក្នុងការ​ផ្សារ​ទំនើប លេង​ក្បាច់​រួមភេទ​ពិសេស​ – CEN