​កម្លាំង​នគរបាល​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក ចុះ​ណែនាំ ឱ្យ​ម្ចាស់​ការដ្ឋាន​សំណង់​ក្រុមហ៊ុន​ចិន​លាង​សម្អាត​ផ្លូវ – CEN