​បើ​កុំ​តែ​ភាពក្លាហាន ហ៊ាន “​ស្លាប់​” ដើម្បី​ម្ចាស់​ទេនោះ កុំ​អី​រាជទាយាទ​អង់គ្លេស Charles បាន​សុគត​តាំងពី​…២៤​ឆ្នាំមុន​ម្លេះ​ (វីដេអូ) – CEN