កូនមាន​សតិ​មិន​ប្រក្រតី បង្ករឿងរ​កាំរ​កុះ​ក្នុង​ក្រុម​គ្រួសារ ទើប ធ្វើឲ្យ​ឪពុក​ទ្រាំលែងបាន ក៏​ដាច់ចិត្ត​លើកដៃ​កាប់សម្លាប់​កូន រួច​អូស​សព ទម្លាក់​ទឹកស្រះ​ – CEN