នារី​វ័យក្មេង ចូល​បរិភោគ​មី ជាមួយនឹង​បុរស​ម្នាក់ ដល់​គិតលុយ​អ្នកលក់​ទារ​មួយ​ចាន​ថ្លៃ​ប្រមាណ ២៥​ដុល្លារ ហើយ​ថែមទាំង​ឌឺ​បញ្ឈឺ​ថា ៖ បើ​មិន​សុខចិត្ត​ហៅ​ប៉ូលិស​មក​… – CEN