អង្គរក្ស​ខ្មែរ​ម្នាក់​កំពុង​ល្បី​! បន្ទាប់​លោក មៃ សុគន្ធ រិះគន់​ឡើង​កប់ៗ ទៅនឹង​ទង្វើ​រាង​លើសៗ និង ​«​ពោល​»​អាណិត​ខ្លួនឯង​នៅ​លើ​​ហ្វេសប៊ុក បន្ទាប់​ការពារ Dj Soda – CEN