ប្តី ត្រូវ​វាយ​ដល់​ស្លាប់ ប្រពន្ធ ត្រូវ​បាញ់​នឹង​កាំភ្លើង​ស្នប់​របួសធ្ងន់ ខណៈ​សមត្ថកិច្ច​ដាក់​ការសង្ស័យ​រឿង​គំនុំ​ – CEN