បន្ទោស​ឲ្យ​កែលម្អ​ប៉ុស្តិ៍​រដ្ឋបាល​អសកម្ម ពេល​នគរបាល​បន្ត​ពង្រឹង​ប្រសិទ្ធភាព​ការងារ​របស់​ប៉ុស្តិ៍នគរបាល​រដ្ឋបាល​៦៥​ឃុំ​-​សង្កាត់ នៅ​បន្ទាយមានជ័យ​ – CEN