សម្តី​អ្នកនាង​ខ្ញុង មិន​ដល់​២​នាទី​ផង ធ្វើឲ្យ​ផ្អើល​ពេញ​បណ្តាញ​សង្គម – CEN