​រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង​កិច្ចការនារី ចូលរួម​​ដោះស្រាយ​ករណី ប្រើប្រាស់​អំពើហិង្សា និង​ការរំលោភបំពាន​លើ​ស្ត្រី​នៅ ខេត្ត​ក្រចេះ​ – CEN